CORETEX STAGE – Hold your Ground
Hardcore & Punk Rock
Oranienstr. 3/4>> 12.10 – 12.30 D(E)AD PUNX (20 Min.)

>> 12.40 – 13.00 BELLA WRECK (20 Min.)
>> 13.10 – 13.30 DEVIL IN US (20 Min.)
>> 13.40 – 14.10 ANTILIGENT (30 Min.)
>> 14.25 – 14.55 DNA (30 Min.)
>> 15.15 – 15.45 ARRESTED DENIAL (30 Min.)
>> 16.00 – 16.30 CRIM (30 Min.)
>> 16.50 – 17.20 OIRONIE (30 Min)
>> 17.30 – 18.00 TLUF (30 Min.)
>> 18.30 – 19.05 EASTSIDE BOYS (35 Min.)
>> 19.20 – 19.55 BERLIN BLACKOUTS (35 Min.)
>> 20.20 – 21.00 RYKER´S (40 Min.)
>> 21.20 – 22.00 SLIME (30-40 Min.)

(c) MyFest e.V. 2018. Alle Rechte sind vorbehalten.